משרד עורכי דין בהוצאה לפועל: דרך התמודדות מקצועית עם חדלות פירעון

בעידן הכלכלי הסוער בו אנו חיים היום, חדלות הפירעון הפכו לתופעה מגוונת ונפוצה ביותר. משרד עורכי דין טל טאוב ושות' מתמחה בהוצאה לפועל ומציע את ההבטחה ללקוחותיו להתמודד בצורה מקצועית ויעילה עם חדלות הפירעון שלהם. במאמץ להביא לכך את ידיים, במדריך זה נתאר את דרך התמודדות מקצועית עם חדלות פירעון ונציג דוגמאות מתוך המקרים שבהם נעזרו עורכי הדין במשרד עורכי הדין בהוצאה לפועל.


משרד עורכי דין בהוצאה לפועל: התמודדות מקצועית עם חדלות פירעון

ראשית, מהו חדלות פירעון?

חדלות פירעון הינן המצב בו חברה או אדם פרטי אינם מסוגלים לשלם את החובות שלהם לגיבוי החוק. מצב זה נובע ממגמות כלכליות ואף מגיע לציבורי ברומם בצורתן המוחלטת ביותר בעתיד מהותיות לחברה ולאדם הפרטי. כאשר מתרחשת חדלות פירעון, נדרשת התערבות משפטית ותהליכים מסוימים על מנת לטפל במצב ולמזער את הנזק הכלכלי הגורם כתוצאה מהוצאה לפועל.

כיצד מתמודדים עם חדלות פירעון – השלבים המרכזיים

תהליך התמודדות עם חדלות פירעון עשוי להיות מורכב וצריך התערבות מקצועית. באופן כללי, התהליך כולל את השלבים הבאים:

 1. התקבלות התביעה לחדלות פירעון – כאשר חברה או אדם פרטי מתמודדים עם חדלות פירעון, הם יכולים להגיש בקשה לגיבוי החוק תחת חוק ההוצאה לפועל.
 2. הכרזת פשיטת רגל – בשלב זה, במידה והבקשה נקבעה כתקפה, ניתן לפרוס את הכרזת פשיטת הרגל המתמודדת עם חדלות הפירעון.
 3. פתיחת הליך פשיטת רגל – ניתן לפתוח הליך פשיטת רגל בבית המשפט להוצאה לפועל ולמזער את ההשפעה הכלכלית על המחויבים.
 4. סידור חוץ – במקרים בהם חובות גדולות מדי והשפעתן על הגורמים הכלכליים יכולה להיות קשה, ניתן לנסות סידור חוץ עם הקרדיטורים במטרה להגיע לסדר פשיטת הרגל.
 5. הגשת הצעת סדר – במידה והלקוח מעוניין להגיש הצעת סדר, ניתן להגיש את ההצעה לבית המשפט ולהציע סדר יציב למזער ההשפעה הכלכלית.
 6. הסדרה – במידה וההצעה אושרה והוסכם איך להפריש את המקרה, מתבצעת הסדרה ונגרמת הוצאה לפועל.

דוגמאות למקרים שבהם נעזרו עורכי דין במשרד עורכי הדין בהוצאה לפועל

בשנים האחרונות, משרד עורכי הדין בהוצאה לפועל היה מעורב בכמה מקרים מרתקים בעבירות חדלות הפירעון. הנה כמה דוגמאות:

מקרה 1: חברת בנייה בחדלות פירעון

חברת בנייה גדולה נכנסה למצב של חדלות פירעון עקב מגמות כלכליות שליליות. המזכירות הכלכלית של החברה החליטה לפתוח הליך פשיטת רגל בבית המשפט להוצאה לפועל כחלק מתהליך התמודדות עם המצב. עורכי דין במשרד עורכי הדין בהוצאה לפועל נציגו את החברה בבית המשפט והגישו הצעת סדר למתחרים העיקריים ולספקים המרכזיים של החברה. בתהליך השארת החברה בתוך מסגרת הפעילות, הצטרפו גם חברות סיוע כלכלי ומנהלי ניהול שלומדו פרטים נוספים על החברה ועל המצב הכלכלי שלה. לבסוף, הוסכם סדר פשיטת הרגל והחברה יצאה מהמצב עם מעט השפעה על הפעילות היומיומית שלה.

מקרה 2: אדם פרטי בחדלות פירעון

אדם פרטי עם חובות רבות נכנס למצב של חדלות פירעון עקב איבוד עבודתו ומגמות כלכליות שליליות. הוא החליט לפנות למשרד עורכי הדין בהוצאה לפועל על מנת לקבל ייעוץ מקצועי ולהתמודד עם המצב. העורכים במשרד ניהלו את התהליך בשמו של הלקוח והסבירו לו את האפשרויות השונות של התמודדות עם חדלות הפירעון שלו. לאחר דיון וממג עם סוכני גיבוי החוק והאשראי, הלקוח החליט לשלם את החובות שלו במסגרת תהליך סידור חוץ ולא להיכנס להליך הוצאה לפועל.

ההיבט המשפטי של ההוצאה לפועל

ההוצאה לפועל היא הליך משפטי המאפשר לנושה לגבות חובות מחייב. ההליך מעוגן בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. החוק מסדיר את סמכויות הרשות להוצאה לפועל, הליכי הגבייה וזכויות החייבים. עורך דין בהוצאה לפועל צריך להכיר היטב את החוק והפסיקה בתחום. עליו לייעץ ללקוחותיו כיצד לנהוג בכל שלב של ההליך המשפטי תוך הגנה על זכויותיהם.

סוגי חובות שניתן לגבות בהוצאה לפועל

ניתן לגבות מגוון חובות בהוצאה לפועל:

 • חובות כספיים על פי פסק דין או החלטה שיפוטית
 • חובות למוסדות ממשלתיים כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד
 • חובות מכוח שטרות כגון שיקים ללא כיסוי, שטרי חוב ועוד
 • חובות על פי צווי הוצאה לפועל שהוצאו על ידי לשכת ההוצאה לפועל

כדי לגבות חוב בהוצאה לפועל יש צורך ב"עילת גבייה" – מסמך המעיד על קיום החוב. העילות הנפוצות הן פסק דין, החלטה שיפוטית, צו מס ועוד.

תפקיד עורך הדין בהוצאה לפועל

עורך דין בהוצאה לפועל יכול לייצג הן את הנושה והן את החייב. אם מייצג את הנושה, תפקידו לסייע באיתור נכסים של החייב ולפעול לעיקולם ומימושם על מנת לגבות את החוב.אם מייצג את החייב, תפקידו לסייע לחייב להתמודד עם ההליך תוך הגנה על זכויותיו. בין היתר, עורך הדין יכול לטעון לפגמים בהליך הגבייה, לבקש דחיית תשלומים, להגיש הצעות לפשרה ועוד.

שלבי ההליך בהוצאה לפועל

ההוצאה לפועל מורכבת ממספר שלבים:

הגשת בקשה לביצוע פעולות הוצאה לפועל

ההליך מתחיל בהגשת בקשה מטעם הנושה לביצוע פעולות גבייה נגד החייב. יחד עם הבקשה יש לצרף את עילת הגבייה.

הטלת עיקולים

בשלב זה מוטלים עיקולים על חשבונות הבנק ונכסי החייב על מנת להבטיח את פירעון החוב בעתיד. ניתן לעקל משכורות, קצבאות, פיקדונות, זכויות במקרקעין, כלי רכב ועוד.

מימוש העיקולים

לאחר העיקול, הנכסים ממומשים כלומר נמכרים או מועבר הכסף מהם לנושה על מנת לכסות את החוב.

סגירת התיק

לאחר גביית החוב, תיק ההוצאה לפועל נסגר. אם החוב לא נפרע במלואו, התיק נותר פתוח לצורך גבייה עתידית.

זכויות החייב בהליך ההוצאה לפועל

לחייבים בהוצאה לפועל קיימות מספר זכויות יסודיות:

 • קבלת הודעות – החייב זכאי לקבל הודעה על פעולות משמעותיות בתיק כגון הטלת עיקולים, מימוש נכסים ועוד.
 • הגשת התנגדויות – החייב יכול להתנגד לפעולות ההוצאה לפועל אם הן נעשות שלא כדין.
 • פטור מעיקול – חלק מנכסי החייב פטורים מעיקול על פי חוק כגון מיטה, מקרר וכדומה.
 • ייצוג משפטי – החייב זכאי לייצוג עורך דין שיסייע לו להתמודד עם ההליך.

חשוב לדעת כי לחייבים קיימות זכויות רבות נוספות כגון דחיית הליכים, הפחתת תשלומים, פשרות ועוד. עורך דין מנוסה יכול לסייע לממש זכויות אלה.

דרכי התמודדות עם חובות וחדלות פירעון

כאשר אדם מגיע למצב של חדלות פירעון ואינו מסוגל להחזיר את חובותיו, קיימות בפניו מספר אפשרויות פעולה:

הגשת הצעה להיפרע בתשלומים

ניתן להגיש לבית המשפט הצעה לפרוע את החוב בתשלומים חודשיים קבועים בהתאם ליכולת ההחזר של החייב. בית המשפט בוחן את ההצעה ויכול לאשר אותה אם היא סבירה.

הכרזה על פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מאפשר "ניקיון" כלכלי של החייב תמורת ויתור על נכסים מסוימים. לאחר פשיטת הרגל החובות מבוטלים והחייב משוחרר מהם.

הסדר נושים בלשכת ההוצאה לפועל

ניתן לנסות ולהגיע להסדר פשרה עם הנושים במסגרת הליך שמנהלת לשכת ההוצאה לפועל. אם ההסדר מאושר החובות מסולקים בהתאם לתנאיו.

פנייה לייעוץ חובות

גופים כגון ארגון פעמונים ועמותות אחרות מספקים ייעוץ בנושא חובות ויכולים לסייע בגיבוש תוכנית החזר חובות או להפנות לסיוע משפטי.כדאי להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת לשמור על הזכויות ולמצות את האפשרויות החוקיות במצב של חדלות פירעון.


התמודדות מקצועית עם חדלות פירעון – עוזרים לך לשורר משפחה ועסק בזמן קשה

מסקנה

חדלות הפירעון הן תופעה שמתרחשת במגוון מקרים ומגמות. על מנת להתמודד בצורה מקצועית עם המצב, חשוב לפנות למשרד עורכי דין בהוצאה לפועל שיספק ייעוץ מקצועי ויעיל. התהליך עשוי לכלול שלבים שונים כמו הגשת בקשה לחדלות פירעון, כריזת פשיטת רגל, פתיחת הליך פשיטת רגל, סידור חוץ והגשת הצעת סדר. בסיום התהליך, תתבצע הסדרה ויתבצעו הוצאות לפועל. בשיתוף עם עורכי הדין במשרד עורכי הדין בהוצאה לפועל, ניתן להתמודד בצורה מקצועית ויעילה עם חדלות הפירעון ולמזער את ההשפעה הכלכלית המתקיימת במקרים אלו.

למידע נוסף https://www.at-bankruptcylaw.co.il/

מה היה לנו עד עכשיו?
תפקידו של משרד עורכי דין בהוצאה לפועל הוא לנהל את תהליך ההוצאה לפועל באופן מקצועי ולהפיק את התוצאות המיטביות ללקוחו.
חדלות פירעון הן מצבים בהם נישא החוב לא מפר את החוב שעליו. כדי להבטיח את החזרת החוב, נדרשת התמודדות מקצועית של עורך דין, המבין בתהליכים המשפטיים ומכיר את כל הדרכים לגבות את החוב.
משרד עורכי דין יכול להציע ללקוחותיו שנתקלים בחדלות פירעון תמיכה משפטית מקצועית, הכוללת ניהול תהליך ההוצאה לפועל, הכוונה משפטית, והגנה משפטית במקרה של הגשת תביעה נגד הנישא לחוב.
עורך דין עבודה

מאמר זה בוחן את התפקיד המרכזי של עורכי דין לעבודה בשמירה על זכויות עובדים, גישור בסכסוכים בין עובד מעביד

עורך דין דיני עבודה חיפה

במאמר זה נעמיק בתפקידו המכריע של עורך דין דיני עבודה בחיפה בניווט בנוף המשפטי המורכב של העסקה בישראל. אנו

עורך דין אובדן כושר עבודה

מאמר זה מציע חקירה מעמיקה של תפקידו של עורך דין מוגבלות, חשיבותם במערכת המשפט, ומדוע אנשים עם מוגבלות עשויים

עורך דין דיני עבודה בחיפה

מאמר זה מתמקד בתפקידו ובמשמעותו המרכזיים של עורך דין דיני עבודה בחיפה, ישראל. הוא שופך אור על הפרטים הסבוכים